Historiek.

Deze rubriek geeft een zeer beknopt overzicht van de historiek van de vzw KMS D&V. Het is de bedoeling om deze informatie binnen afzienbare tijd bij te werken en aan te vullen.


De KMS D&V of voluit Katholieke MultiSportvereniging Deugd en Volharding Mortsel vzw zag het levenslicht in november 1983. Deze stap werd toen gezet door de besturen van de vier deelverenigingen zijnde de Koninklijk Turnkring Deugd en Volharding, Kinemusikei, Joledi en Tecemo op zoek naar een betere wettelijke structuur namelijk de vzw.

In de raad van bestuur, toen nog de raad van beheer genoemd, zetelen de afgevaardigden van de deelverenigingen en raadsleden welke verkozen worden door de algemene vergadering, de deelgenoten.

De KMS vomt dus de samenhangende structuur tussen de verschillende verenigingen en organizeert een aantal overkoepelende activiteiten zoals de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en gezamelijke deelnames aan sportactiviteiten zoals b.v. de Mortselse Sportbeurs. De raad van bestuur tracht ook ondersteuning te bieden aan de verschillende besturen door taken te coördineren en een omkadering te bieden waarbinnen nieuwe ideeen, denkpistes, kwaliteitszorg en strategische planning mogelijk worden.

Jacques van Anderlecht, toenmalig voorzitter van de Turnkring werd de eerste algemene voorzitter en vormde ploeg met Piet Rutten (ondervoorzitter), Hubert van Stappen (penningmeester), Jan Liekens (secretaris) en raadsleden Paula Palmers, Louis Van Laere, Bob Brullemans, Pierre Gijselinckx en Jos Wellens.

In 1993 heeft zich nog een vijfde deelvereniging toegevoegd aan het bestaande quartet namelijk D&V Ski welke wintersportvakanties organizeerde, in eerste instantie voor eigen KMS D&V publiek, later uitgebreid tot vrienden en kennissen. Omwille van de afnemende belangstelling van het eigen publiek en de concurentiedruk van de reissector werd D&V Ski ter ziele gedragen einde 2001.

Jacques werd erevoorzitter in 1996 en opgevolgd door Hubert De Peuter die de vlag doorgaf in 2009 aan Luc Follaets de huidige algemene voorzitter met zijn huidig team

Op 29/04/2013 keurde de raad van bestuur de toetreding van een nieuwe deelvereniging goed. Bossaball Mortsel wordt als 5de deelvereniging opgenomen in de vzw.>

Tot zo ver...

Deze website gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.