Historiek.

Deze rubriek geeft een zeer beknopt overzicht van de historiek van de vzw KMS D&V.

 

 

De KMS D&V of voluit Katholieke MultiSportvereniging Deugd en Volharding vzw zag het levenslicht in november 1983. Deze stap werd toen gezet door de besturen van de vier deelverenigingen zijnde de Koninklijk Turnkring Deugd en Volharding vzw, Kinemusikei, Joledi en Tecemo op zoek naar een betere wettelijke structuur namelijk de vzw.

In de raad van bestuur, toen nog de raad van beheer genoemd, zetelen de afgevaardigden van de deelverenigingen en raadsleden welke verkozen worden door de algemene vergadering, de deelgenoten.

Sinds de nieuwe ondernemingswetgeving ingevoerd in 2019, zijn de “raad van bestuur" en de "deelgenotenvergadering” gewijzigd in “het bestuursorgaan” en de ”AV of algemene vergadering”.

De KMS D&V vomt dus de samenhangende structuur tussen de verschillende afdelingen en organiseert een aantal overkoepelende activiteiten waaronder gezamelijke deelnames aan sportactiviteiten diverse initiatieven van de stad Mortsel. Het bestuursorgaan tracht ook ondersteuning te bieden aan de verschillende afdelingen door taken te coördineren en een omkadering te bieden waarbinnen nieuwe ideeën, denkpistes, kwaliteitszorg en strategische planning mogelijk worden.

Jacques van Anderlecht, toenmalig voorzitter van de Turnkring werd de eerste algemene voorzitter en vormde ploeg met Piet Rutten (ondervoorzitter), Hubert van Stappen (penningmeester), Jan Liekens (secretaris) en raadsleden Paula Palmers, Louis Van Laere, Bob Brullemans, Pierre Gijselinckx en Jos Wellens.

Jacques werd erevoorzitter in 1996 en opgevolgd door Hubert De Peuter die de vlag doorgaf in 2009 aan Luc Follaets de huidige algemene voorzitter met zijn huidig team.

In 1993 heeft zich nog een vijfde afdeling toegevoegd aan het bestaande kwartet namelijk D&V Ski welke wintersportvakanties organiseerde, in eerste instantie voor eigen KMS D&V publiek, later uitgebreid tot vrienden en kennissen. Omwille van de afnemende belangstelling van het eigen publiek en de concurentiedruk van de reissector werd D&V Ski ter ziele gedragen einde 2001.

Op 29/04/2013 keurde de raad van bestuur de toetreding van een nieuwe afdeling goed en vervoegt Bossaball Mortsel de vzw.>

Op 31/08/2020 heeft Kinemusikei noodgedwongen de handdoek in de ring moeten gooien en dit na iets meer dan 40 jaar. Hoewel er nog wel belangstelling was voor de activiteiten en er nog kwaliteitsvolle begeleiding beschikbaar was, werd er helaas niemand bereid gevonden om de coördinatie van deze afdeling in handen te nemen. 

Tot zo ver...

Deze website gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.